İletişim Bilgileri
image
image

 • Ana Sayfa
 • Cinsel İşlev Tedavileri
 • Sertleşme Sorunu
image
image

Sertleşme Sorunu

Sertleşme sorunu, erkek bireylerde sıklıkla rastlanan bir cinsel işlev bozukluğudur. Bu tür rahatsızlıklar, cinsel aktiviteyi tatmin edici bir şekilde sağlayamamak veya devam ettirememek şeklinde kendini gösterir. Sertleşme sorunu ara sıra, belli aralıklarla, belli bir sebebe bağlı olmadan veya belirli bir neden sonucu gözlenebilirken, bazı erkeklerde sertleşmenin hiç görülmediği vakalara da rastlanabilir. Yaşamı tehdit eden bir hastalık olmamakla birlikte, bireylerin cinsel yaşamlarını etkileyerek hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Süreklilik kazanması halinde bireyin ruhsal bozukluklar yaşamasına sebep olarak, eşler arasında tamiri güç sorunların oluşmasına temel teşkil edebilmektedir.

Sertleşme sorunu, her yaş gurubu ve etnik kökende görülmekle birlikte, görülme oranı ilerleyen yaşlarla birlikte artış göstermektedir. Sertleşme sorununu oluşturan sebepler arasında,

 • Nörolojik rahatsızlıklar ( Parkinson)
 • Testosteron seviyesindeki düşüklük
 • Diyabet( şeker hastalığı)
 • Penis veya pelvik bölgedeki sinir hasarı yer almaktadır.

Bunun dışında, sertleşme sorunu olan hastalar üzerinde yapılan araştırmaların neticesine göre, kalp ve damar hastalıkları, yüksek kolesterol, aşırı sigara kullanımı, obezite, yüksek kan basıncı diğer sebeplerle birlikte risk faktörünü paylaşmaktadır.

Sertleşme Sorununa Yol Açan Psikolojik Faktörler

Sertleşme sorunu hastalık sebebiyle oluştuğu gibi, psikolojik rahatsızlıklarla da ilişkilendirilmektedir. Var olan psikolojik sorunlar sorunun ana kaynağı olurken, süreklik gösteren sertleşme sorunları yeni psikolojik risk faktörlerinin de ortaya çıkmasına temel teşkil edebilmektedir.

 • Depresyon halleri
 • Özgüven kaybı
 • Anksiyete
 • Stres bozukluğu
 • Kendini ifade edememe
 • Cinsellikle ilgili korkular
 • Cinsellikle ilgili yanlış fikirler, psikolojik risk faktörleri arasında yer almaktadır.

Sertleşme Sorununun Tanı ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sertleşme sorunu erkeklerin cinsel yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri adına, mutlaka uzman hekim kontrolünü ve uygun tedavilerin alınmasını gerektirir. Doğru tedavinin sağlanabilmesi, öncelikle aile hekiminizle görüşülmesini, gerek duyulması halinde eşle birlikte bir üroloğa muayene olmayı zorunlu kılmaktadır. Muayenelerde sertleşme sorununun tanısı için, hastanın tıbbi ve cinsel öyküsü büyük önem taşımaktadır. Fiziki muayeneler ve hekim tarafından gerekli görülen bazı testler de sertleşme sorununa tanı konulması için gerekli olabilecek argümanlardır.

Tedavi

Elde edilen bulgular ışığında hekimin önereceği tedavi yöntemlerinin düzenli ve öngörülen şekilde yapılması gerekir. Sertleşme sorunu ile ilgili tedavi yöntemleri arasında,

 • Oral tedaviler (ilaç tedavisi)
 • Düşük enerjili korporeal şok tedavisi
 • İntrakaversonal enjeksiyonlar
 • Penil protezler yer almaktadır.

Oral yolla alınan ilaçlar, sertleşme sorununda ilk sırada başvurulan tedavi yöntemidir. Kısa ve uzun etkili olmak üzere iki farklı şekilde uygulanan ilaç tedavileri, 6 saatten başlayıp 36 saate kadar etkili olabilmektedir. Oral tedaviye yanıt alınamayan durumlarda ise, enjeksiyon tedavileri uygulanabilmektedir. Etki süresi 45 dakika olmakla birlikte daha uzun ereksiyonların sağlandığı durumlar da görülmektedir. Düşük şiddetli şok dalgası tedavileri de, genellikle damarsal yetmezliği olan hastalara uygulanmakta, tüm tedavi yöntemlerinden sonuç alınamaması durumunda protez penis uygulaması tedavi şekli olarak tercih edilebilmektedir.

Randevu Talep Formu