İletişim Bilgileri
Cinsiyet Değişim Süreci
Cinsiyet Değişim Süreci

Cinsiyet Değişim Süreci

  • Ana Sayfa
  • Hasta Rehberi
  • Cinsiyet Değişim Süreci
image
image

Cinsiyet Değişim Süreci

Transseksüel kimdir ?

Transseksüalite; bireyin anatomik cinsiyetini reddetmesi ve karşı cinsin birincil (kızlarda vajina, erkeklerde penis, vb) ve ikincil (ses kalınlaşması, tüylenme, meme ve kalçanın oluşumu vb.) cinsiyet özelliklerine sahip olmak istemesi ve kişinin hissettiği cinsel kimlik ile biyolojik cinsiyeti arasındaki çatışma olarak tanımlanan cinsel kimlik bozukluğudur.

Geçiş Neden Yapılmalıdır ?

Biyolojik olarak ve bunun yanı sıra karşıt fizyolojik karakterlere sahip oldukları için, sosyal yaşamlarında yaşabilecekleri problemleri göz önünde bulunduracak olursak¸ameliyat öngörülmesi gereken bir durumdur .Yaşanabilecek sorunlar psikolojik ve fiziksel sağlık sorunları da beraberinde getirmektedir. Geçiş süreci ile birlikte kendilerini topluma daha hızlı adapte edebilme ve doğabilecek cinsel hastalıklar önlenebilecektir. Geçişin nedenlerinden en önemlisi, daha sağlıklı ve sosyal birer birey olup cinsel yaşamlarındaki karmaşadan kurtulma olanağı sağlar.


Geçiş Süreci Nedir ?


İlk Adım

Her transseksüel (MTF ve FTM) için geçiş adımlarından ilki, transseksüel olup olmadıklarını belirlemek amacıyla bir psikiyatriste danışarak yardım almalarıdır.

İkinci Adım

Transgender (kişinin cinsiyet kimliği ile atanmış olan cinsinin uyumlu olmaması durumu) onayından sonra psikiyatristin başlatacağı hormon tedavisine en az 6-12 ay boyunca devamlı kullanılması şarttır.Hormon tedavisi sürecinde doktorun önerdiği ve transgender’in kabul etmesi ile isteğe bağlı yapılabilecek birtakım ameliyatlar, sürecin daha hızlı geçmesine yardımcı olacaktır

Hormon Tedavisi neden yapılmalıdır ?

FTM transgender’larında hormon terapisi, geçiş sürecinde erkeğin vücudunda istenen noktalarda saç/kıl oluşumu sağlamaktır.Yanı sıra ses değişikliği de bu tedavi ile sağlanmaktadır. Bir diğer önemli husus, hormon tedavisinde klitorisin bu sebeple genişlemesidir.

MTF trangenders’da hormon Terapisi, geçiş sürecinde kadının vücudunda istenen noktalarda saçın oluşmaması için kullanılır.Yine aynı şekilde ses değişikliği de bu tedavi ile sağlanmaktadır.Yine en önemli noktalardan birtanesi de,hormon tedavisinde trans kadınların feminin bir karektere bürünmesidir.

Üçüncü Adım

Transseksüel hastaların birçoğu ameliyat öncesi dönemde psikiyatriste başvurma nedenleri genellikle tanı ve cerrahi onay içindir. Ameliyat öncesi karar aşamasında psikiyatriste gidilmelidir. Ameliyat öncesi hasta hem fiziksel hem de psikolojik olarak ameliyata hazır olmalıdır.Cinsiyet Kimliği Konseyinde toplanan psikiyatristin, plastik cerrahın, kadın doğum uzmanının, genetik uzmanının, endokrinoloğun ve avukatın yaşanan bu sürece olumlu görüş vermesi ve onaylaması gerekmektedir.

Dördüncü Adım

MTF ve FTM’yi birbirinden farklı kılan genital ve vücut cerrahileridir.

Randevu Talep Formu