İletişim Bilgileri
image
image

image
image

Genel Bilgilendirme

Erkekten Kadına Geçiş Ameliyatı

Erkekten kadına geçiş bir dizi cerrahi operasyon, hormon tedavisi, psikiyatrik gözlem ve incelemeler gerektiren uzun bir süreci kapsamaktadır. Transseksüel bireylerin ameliyat gerekçeleri, kendi bedenleriyle çatışma içerisinde olmaları ve kendilerini ruhen başka bir bedene ait hissetmeleridir.

Bireyleri, davranışını gösterdiği cinsiyete kavuşturmak amacıyla yapılan operasyonlar cinsiyet geçiş ameliyatları olarak tanımlanmaktadır. Gerek erkekten kadına geçişlerde, gerekse kadından erkeğe geçişlerde karşı cinse uyum sağlamak adına yapılan cerrahi uygulamaların yanı sıra, hormon tedavileri de büyük bir öneme sahip bulunmaktadır.

Cinsiyet değiştirme kararı almış olan bireylerin üzerinde önemle durmaları gereken husus, bu sürece titiz bir şekilde hazırlanmak için neler gerektiği konusunda analizler yapmak olmalıdır. Cinsiyet değişim süreci oldukça ayrıntılı, tıbbi, psikolojik ve hukuksal boyutları olan bir bütün olarak ele alınmalı, ameliyat süreçleri mutlaka uzman hekimlerin kontrolünde yürütülmelidir. Günümüz şartlarına göre oldukça önemli giderlerin söz konusu olacağı sürecin ciddi bir analizle yürütülmesi, bireyin beklentilerinin elde edilmesi anlamında da yararlı olacaktır.

Erkeklikten Kadınlığa Geçiş Ameliyatları Nelerdir?

Erkekten kadınlığa geçiş, toplumda erkekten kadınlığa geçiş kadar olağandışı görülmemekte, birey daha az toplum baskısına maruz kalmaktadır. Bu da, bireyin diğer geçişe göre psikolojik olarak rahatlamasında önemli bir etkendir. Kadından erkeğe geçiş sürecinde bireyin de tercihlerine bağlı olarak bir dizi ameliyata gerek duyulur. Bu ameliyatlar,

  • Meme dokusunun alınması ( Mastektomi)
  • Rahmin alınması operasyonu ( Histerektomi)
  • Penis oluşturulması ( metoidioplasty)

Tüm bu ameliyatlar dışında plastik cerrahlar tarafından yapılan estetik operasyonları da, kadından erkeğe geçişte bireyin beklentilerinin tam anlamıyla yerine getirilmesini sağlamaktadır. Tüm cinsel geçiş ameliyatları öncesi ve sonrası yapılan hormon tedavileri de geçiş süreçlerinin rahat atlatılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ameliyatı yapan cerrahların tecrübesi, psikoterapi uygulamalarında elde edilen verimlilik ve hormonal tedavinin başarılı yürütüldüğü tüm süreçler, hastanın beklentilerinin en üst düzeyde karşılanmasıyla sonlanmaktadır. Ameliyat süreçlerinde pens yapımı genellikle en sonraya bırakılan işlemlerdir.

Randevu Talep Formu