İletişim Bilgileri
image
image

image
image

Oferektomi (Yumurtalıkların Alınması)

Oferoktomi, yumurtalıklarınızın birinin ya da her ikisinin de alınması işlemidir. Yumurtalıklarınız badem şeklindedir ve alt karnınızda bulunan rahminizin iki yanında yerleşiktir. Yumurtalıklarınız adet döngünüzü kontrol eden hormonları üretir ve yumurtaları içerir. Yumurtalıkların alınması ameliyatı, bazı durumlarda yalnız başına yapılabilir. Ama çoğunlukla menopoza girmiş kadınlarda ve cinsiyet değişikliği durumunda, rahmin alınması (histerektomi) için yapılan daha büyük bir ameliyatın parçası olarak gerçekleştirilir. Yumurtalıkların alınması ameliyatı genellikle yakınındaki fallop tüpleri (salpingektomi) ile birlikte yapılır.

Yumurtalıkların alınması ameliyatı, iki yumurtalığın alınmasını da kapsıyorsa, işlem iki taraflı ofrektomi olarak adlandırılır. Ameliyat sadece bir yumurtalığın alınmasını kapsıyorsa tek taraflı ofrektomi adını alır.

Niçin Yapılır

Ofrektomi şunlar için uygulanır:

 • Cinsiyet değişimi
 • Rahim ya da yumurtalıkta apse –fallop tüpünde ya da yumurtalıkta irin dolu kesecik
 • Yumurtalık kanseri
 • Endometriyosis (rahim içi zarının dışarı sarkması)
 • İyi huylu yumurtalık tümörleri ya da kistler
 • Yumurtalık kanseri ya da meme kanseri riski yüksek olan kadınlarda riski azaltmak
 • Yumurtalık dönmesi –bir yumurtalığın bükülmesi

Diğer İşlemlerle Birlikte Yapılan Ofrektomi

Yumurtalıkların alınması ameliyatı, rahmin alınması ameliyatı (histerektomi) da dahil, diğer ameliyatlarla birlikte uygulanabilir. İleri derecede yumurtalık kanseri olan kadınlarda ofrektomi çoğunlukla, salpingo ofrektomi olarak adlandırılan fallop tüplerinin alınması ameliyatıyla birlikte yapılır.

Riskler

Ofrektomi şu küçük komplikasyon risklerini taşıyan görece güvenli bir işlemdir;

 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Komşu dokuların tahribatı
 • Tümörün parçalanarak potansiyel kanser hücrelerinin vücut içine yayılması
 • Yumurtalık hücrelerinde sıvı toplanmasıyla menopoz öncesi kadınlarda alt karın ağrısı (yumurtalık kalıntı sendromu) gibi belirti ve semptomların devam etmesine neden olabilir.

Nasıl Hazırlanacaksınız?

Ofrektomiye hazırlık için doktorunuz şunları isteyebilir:

 • Ameliyattan bir gün önce, sindirim sisteminizi temizlemek için bir solüsyon için.
 • Ameliyattan bir gün önce yemeyi kesin ve sıvı alımını sınırlayın.
 • Belli ilaçları almayı kesin.
 • Enfeksiyonları önlemek için antibiyotik alın.
 • Cerrahın işlemi planlamasına yardım etmek için ultrason ve bilgisayarlı tomografi (CT) yaptırın.

Üremeyi planlama

Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız, seçenekleri doktorunuzla konuşun. Bazı durumlarda sadece bir yumurtalığınızın alınmasına (tek taraflı ofrektomi) ihtiyaç olabilir. Yumurtalığın birinin alınması halinde, hala adet döngünüz olacak ve doğal yolla hamile kalabileceksiniz.

Eğer iki yumurtalığınız da alınırsa (çift yönlü ofrektomi) ama rahminiz bırakılırsa, destekli üreme teknolojilerini kullanarak hamile kalabilirsiniz. Doktorunuzdan sizi, seçenekleri sizinle birlikte gözden geçirebileceğiniz bir üreme uzmanına yönlendirmesini isteyin.

Oferektomi sırasında

Ofrektomi sırasında sizi uyutacak anestezi alacaksınız. İşlem sırasında hiçbir şeyin farkında olmayacaksınız.

Ofrektomi iki şekilde yapılabilir:

 • Bir büyük kesik kullanarak ameliyat. Geleneksel (açık) ofrektomi sırasında, cerrah yumurtalıklarınıza ulaşılabilmesi için karnınızda bir kesik yapar. Cerrah her bir yumurtalığı, kan kaynaklarından ve etrafını saran dokulardan ayırdıktan sonra alır.
 • Çoklu küçük kesikler kullanarak ameliyat. Laparoskobik ameliyat karnınızda üç ya da dört küçük kesik yapılmasını kapsar. Cerrah bir kesikten ince bir kamera ve diğerlerinden de özel cerrahi aletleri sokar. Kamera, cerrahın ameliyat cihazlarını yönlendirebilmesi için ameliyathanedeki bir monitöre görüntüleri aktarır. Her bir yumurtalık, kan kaynağından ve etrafını saran dokulardan ayrılarak alınır ve bir poşete konur. Poşet karnınızdaki küçük kesiklerden birisi yoluyla dışarı çekilir.

Laparoskobik ofrektomi ayrıca, belli karmaşık vakalarda robot desteğiyle de yapılabilir. Robot destekli ameliyat sırasında, cerrah üç boyutlu monitörü seyreder ve ameliyat cihazlarının parmak hareketlerini yapmasına olanak sağlayan, elle kontrolü kullanır.

Yumurtalıkların alınması ameliyatınızın açık, laparoskobik ya da robotik bir işlem olması sizin koşullarınıza bağlıdır. Laparoskobik ya da robotik ofrektomi genellikle çabuk iyileşmeyi, az acıyı ve hastanede daha kısa süre kalışı sağlar. Ama bu herkes için uygun değildir ve bazı durumlarda laparoskobi olarak başlayan ameliyat, açık işleme dönüştürülebilir.

Oferektomi sonrasında

Ofrektomi sonrasında şunları bekleyebilirsiniz:

 • Anestezinin etkisi geçene kadar nekahat odasında birkaç saat geçirebilirsiniz.
 • İşleminize bağlı olarak, birkaç saat ya da birkaç gün kalacağınız hastane odasına taşınırsınız.
 • İyileşmenizi hızlandırmak için mümkün olduğunca çabuk ayağa kalkarsınız.

Sonuçlar

Ofrektomi sonrasında normal aktivitelerinize ne kadar hızlı dönebileceğiniz, ameliyatınızın nedeni ve nasıl gerçekleştirildiğini de kapsayan, sizin kişisel  durumunuza bağlıdır. Neredeyse bütün kadınlar ameliyat sonrasındaki altı hafta içerisinde tüm aktivitelerine dönebilirler. Laparoskobik ya da robotik ameliyat geçiren kadınlar tüm aktivitelerine daha kısa sürede dönebilirler –ameliyat sonrasındaki iki hafta gibi erken bir sürede. Hekimlerimiz egzersiz, araba kullanma, cinsel ilişiki kısıtlamaları ve tüm aktivite seviyeleriniz ile ilgili size bilgi verecektir.

Randevu Talep Formu