İletişim Bilgileri
image
image

image
image

Mastektomi

Mastektomi Nedir?

Mastektomi, memenin tamamen alınmasına yönelik olarak yapılan bir cerrahi tedavi yöntemidir. Bu tür operasyonlarda meme dokuları alındığı gibi, bazı hallerde memeye yakın dokuların alınması da söz konusu olabilmektedir. Meme cerrahisinde asıl amaç, bireyde var olan tümörün tamamen alınması ve koltuk altına yayılma eğilimi görülen vakalarda lenf bezinin de tümüyle alınmasıdır. Meme alma operasyonları farklı yöntemlerle yapılabilmektedir.

Uygulama bölgesine göre değişkenlik gösteren cerrahi müdahaleler,

  • Basit mastektomi
  • Cilt koruyucu mastektomi
  • Radikal mastektomi
  • Modifiye radikal mastektomi olarak sınıflandırılmaktadır.

Basit mastektomi: Total mastektomi olarak da adlandırılan bu işlemde, meme uçları da dâhil olmak üzere memenin tamamı alınmaktadır. Ancak memenin altında bulunan kas dokuları ve koltuk altı lenf bezleri alınmaz. Bu tür ameliyatlar genellikle bir günlük sürelerle hastanede kalınmasını gerektirir. Hasta ertesi gün taburcu edilir. Meme kanseri vakalarında en sık kullanılan basit mastektomide, kanser riski yüksek görülen hastaların iki memesi birden alınabilmektedir. Bu işlem de duble mastektomi olarak adlandırılır.

Cilt Koruyucu Mastektomi: Bu tür operasyonlarda memenin üzerinde bulunan deri tabakasının büyük bir bölümü ile meme ucuna dokunulmaz. Bu tip müdahalelerde bazı kadın hastaların memelerinin yeniden yapılandırılması mümkündür. Memeden alınan doku miktarı basit mastektomi operasyonlarında alınan doku miktarıyla aynıdır. Bu yöntem genellikle ameliyat sonrası hastaya estetik operasyon (meme rekonstrüksiyonu) planlanması halinde uygulanmaktadır. Ancak bu yöntem tümörün büyük olması durumunda ve deri yüzeyine yakın bir yerde olması halinde uygulanmaz.

Radikal Mastektomi: Daha çok memenin alt kısmındaki pektoral kaslarda yerleşmiş tümörlerin alınması amacıyla kullanılan yöntemdir. Oldukça geniş çaplı tutulan bu tür operasyonlarda memenin tamamıyla birlikte, koltuk altı lenf bezleri ve pektoral kaslar alınır. Geçmişte daha sık uygulanan radikal mastektomi, daha etkili bir yöntem olan modifiye radikal mastektomi yöntemi bulununca pek sık tercih edilmemeye başlanmıştır.

Modifiye Radikal Mastektomi: koltuk altı lenf bezlerinin alınmasına yönelik olarak yapılan bu tür cerrahi müdahalelerde, radikal mastektomide görülen meme şekilsizlikleri ve yan etkiler görülmez.

Mastektomi ne tür durumlarda uygulanır?

Mastektomi meme bölgesinde oluşan kanser yapıcı tümörlerin alınmasında, yaygınlaşma görülen hastalarda lenf bezlerinin alınmasında ve cinsiyet geçiş ameliyatlarında uygulanmaktadır.

Mastektomi teknikleri nelerdir?

Uygulama alanlarına göre farklı teknikler kullanılarak yapılan operasyonlar, bazit mastektomi, cilt koruyucu mastektomi, radikal mastektomi ve modifiye mastektomi olarak gruplandırmaktadır.

Ameliyat sonrası estetik kayıplar oluşur mu?

Modern tıbbın sağladığı imkânlar sayesinde ameliyat sonrası oluşabilecek estetik kayıpları plastik ve estetik cerrahi yöntemleriyle çözüme kavuşturulmaktadır.

Operasyon sonrası meme yapısı yeniden şekillendirilebilir mi?

Hekim tarafından uygun görülmesi halinde cilt koruyucu mastektomi uygulaması yapılarak memenin deri tabakasının büyük bölümü ve meme ucu korunabilmektedir. Böylece memenin yeniden şekillendirilmesi mümkün hale gelir.

Mastektomi operasyonlarında hastanede kalış süresi nedir?

Basit mastektomi operasyonları sonrası 1 gün hastanede kalmak yeterli görülmekle birlikte, kalış süresi ameliyatı yapan hekim tarafından belirlenir.

Randevu Talep Formu