İletişim Bilgileri
Cinsiyet Değişim Süreci
Cinsiyet Değişim Süreci

  • Ana Sayfa
  • Hasta Rehberi
  • Cinsiyet Davası Açılırken Gereken Belgeler
image
image

Cinsiyet Davası Açılırken Gereken Belgeler

Cinsiyet davası, doğumla atanmış oldukları cinsel kimliklerini ameliyat yoluyla değiştirmek suretiyle karşı cinse geçmek adına bireyin hukuki olarak yerine getirilmesi gereken işlemlerdir. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda ön şart aranmaksızın cinsiyet değişimleri mümkün olabilirken ülkemizde cinsiyet geçişinin hukuki aşamalarının eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ülkemizde cinsiyet değişikliği ile ilgili gereklilikler Türk Medeni Kanununun 40. Maddesi ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre cinsiyet değişikliği talebinde bulunan bireyin,

  • 18 yaşını doldurmuş olması
  • Mahkeme iznine sahip olması
  • Bekâr olması, evliyse boşanması
  • Cinsiyet değişikliğinin bireyin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunun raporlarla belirlenmiş olması
  • Üreme özelliğinden yoksun olması gerekmektedir.
  • Cinsiyet değişikliği talebinde bulunan birey, hukuki sürecin başlatılması adına nüfus müdürlüğüne karşı dava açmalıdır. Davanın açılabilmesi için gereken ilk belgeler,
  • Herhangi bir eğitim araştırma hastanesinden alınan, cinsel geçişin bireyin ruh sağlığı açısından gerekli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporudur. Cinsel kimlik konseyi olarak adlandırılan konseyde bulunan psikiyatr, plastik cerrah, kadın doğum uzmanı, genetikçi, endokrinolog ve hukukçunun olumlu görüş bildirmesi zorunludur. İlk kontroller psikiyatrist tarafından yapılmakta ve diğer doktor kontrolleri ile sonlanmaktadır.

Bireyin tüm cinsel kimlik konseyinden onay alması halinde hukuki bir engel kalmaz. Kurul tarafından düzenlenen uygunluk raporu mahkemeye gönderilerek dava süreci başlatılmış olur. Mahkemenin olumlu karar vermesi sonrasında cinsel geçiş ameliyatlarının yapılmasında kanuni bir engel kalmaz.

Ameliyatların tamamlanması sonrasında ameliyatı yapan hastanede düzenlenen raporlar mahkemeye gönderilir. Yapılan incelemede raporların uygunluğuna karar verildiği takdirde bireye pembe veya mavi nüfus kâğıdı verilebilmesine yönelik karar oluşturulur.

Cinsiyet değişikliği davaları diğer tüm dava çeşitlerine göre farklılıklar gösteren süreçleri gerekli kılmaktadır. Dava süreçlerinin bireyin lehinde ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesi adına, cinsiyet değişikliği alanında uzmanlaşmış avukatların tercih edilmesi gereklidir. Kendine has spesifik özellikleri olan cinsiyet davaları isim değişikliklerinin nüfus müdürlüğünce onaylanması ile son bulmaktadır. Bu tür davalar isim değişikliği davası olarak da açılabilmekle birlikte, bazı mahkemeler hastane raporlarının yanı sıra tanık deliline başvurulmasını da isteyebilmektedir. Bu sebeple tüm süreçlerin uzman desteğiyle sürdürülmesi gereklidir.

Cinsiyet Davalarında İkametgah Yeri Önemli mi?

Davanızın hangi ilde görülmesini istiyorsanız ikametgahınız o ilde olmalıdır, eğer ikametgahınız farklı ildeyse dava dilekçesiyle mahkemeye başvurmadan önce ikametgahınızı dava açacağınız yere aldırmanız gerekmektedir.

Hastane Süreçleri Ne Kadar Sürer?

Türkiye’de hastane sürecine başladığınız andan itibaren kimlik alıncaya kadar geçen süre ortalama 1.5 ile 2 sene arasındadır. Bir eğitim araştırma hastanesinin psikiyatri bölümüne başvurmanız gerekmektedir.

Duruşma Günü Ne Kadar Sürede Belli Olur?

Davanız en geç 3 hafta içinde e-devlete düşer ve duruşma günü verilir.

İsim ve Cinsiyet Değişikliği Ne Zaman Gerçekleşir?

Ameliyat olduktan sonra hastaneden çıkan rapora göre 2. Duruşmada isim ve cinsiyet değişikliği izni verilecektir. 2 hafta davanızı geri çekme(temyiz) hakkınız vardır. Kalemdeki memurlarla konuşarak kararı temyiz etmeyeceğinize dair bir dilekçe yazarsanız bu süreyi beklemeyebilirsiniz.

Randevu Talep Formu